2016 оны 11-р сарын 25-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-182 зорчигчоо 2-р эгнээнд буулгасан.Гомдолтой.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-182 жолооч М.Батбаатартай холбогдоход 2 жижиг тэрэг аваар хийсний улмаас зогсоол дээр зогсох боломжгүй тул 2-р эгнээнд зорчигчоо буулгасан.Жолооч байдалыг хотын тээврийн байцаагч Долгорсүрэнд тайлбарлаж гомдолыг хаалгасан