×

Ашиглалтын алба

Ашиглалтын алба нь  Нийтийн тээврийн үйлчилгээг зөв оновчтой  зохион байгуулах, стандартын  шаардлага хангасан тээвэрлэлтийг  гүйцэтгэж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.

Тус алба нь Ашиглалтын албаны дарга, Албаны дэд дарга, Ахлах диспетчер, диспетчер-3, хэсгийн дарга-4, жолооч  210, автобус угаагч -3 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар ажиллаж байна.

Ашиглалтын алба нь байгууллагын хэмжээнд хамгийн олон ажиллах хүчний  бүрэлдэхүүнтэй, өргөн цар хүрээтэй алба гэдгээрээ онцлог юм.