×

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны зорилт

1. Компанийн нийт ажилтны цалинг 2022 он 20-30% нэмэгдүүлэх
2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнээс насжилтаар хасагдах автобуснуудыг хасах
3. Парк шинэчлэлтээр шинээр автобус авч нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллуулах
4. Байгаль орчинд ээлтэй байгалийн хийн хөдөлгүүртэй автобуснуудыг үйлчилгээнд ажиллуулах
5. Засвар үйлчилгээнд орж засвар хийлгэх автобусны тоог 20% багасгах
6. Автобусны засвар үйлчилгээнд зарцуулж байгаа сэлбэг материалын зардлыг 30% бууруулах
7. Жил бүр 60 ширхэг автобусны дугуйг сэргээн засварлаж хээ наах
8. Тэнүүн-Огоо 3-р бааз ХХК дээр автобусны ТҮ-1, ТҮ-2 хийх засвар үйлчилгээний станц шинээр байгуулах
9. Тэнүүн-Огоо 2,3-р баазууд дээр саарал усаар автобус угаах иж бүрэн автомат угаалга суурилуулах
10. Жил бүр компанийн нэрэмжит мод тарих аян зохион байгуулах