×

Эрхэм зорилго

Нийтийн тээврийн үйлчилгээг олон улсын өндөр жишигт хүргэж, салбарын тэргүүлэгч болоход оршино.