×

Хамгаалалтын алба

Хамгаалалтын алба нь Харуул, хамгаалалтын үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийн дагуу хуулийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, компанийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган хамгаалалтын албаны дарга 1, ээлжийн ахлах 4, шуурхай бүлгийн ажилтан 2, хамгаалагч 34 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар ажиллаж байна. Хамгаалалтын алба нь хууль, тогтоомжид заасны дагуу албаны ажилчдыг мэргэшүүлэх,… Continue reading Хамгаалалтын алба

Техник, технологийн алба

Техник технологийн алба нь тус компанийн нийт техник, тоног төхөөрөмж, хөдлөх бүрэлдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан, тэдгээрийг аюул, осол гэмтэлгүй ажиллуулах үүрэг хүлээсэн ба ерөнхий инженер 1, ахлах инженер 1, засварын инженер 3, шалгах механик 6, техникийн тоо бүртгэгч 1, засварчин 14, галч 3, сантехникч 1, автобус угаагч 2 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар үйл ажиллагаа… Continue reading Техник, технологийн алба

Ашиглалтын алба

Ашиглалтын алба нь  Нийтийн тээврийн үйлчилгээг зөв оновчтой  зохион байгуулах, стандартын  шаардлага хангасан тээвэрлэлтийг  гүйцэтгэж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино. Тус алба нь Ашиглалтын албаны дарга, Албаны дэд дарга, Ахлах диспетчер, диспетчер-3, хэсгийн дарга-4, жолооч  210, автобус угаагч -3 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар ажиллаж байна. Ашиглалтын алба нь байгууллагын хэмжээнд хамгийн олон… Continue reading Ашиглалтын алба

Хяналтын алба

Хяналт мэдээлэл технологийн алба нь хяналт мэдээлэл технологийн албаны дарга 1, холбоо сүлжээний инженер -1, IT инженер -1, хяналтын ажилтан 4 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар компанийн үйл ажиллагааг гадаад болон дотоод хэрэглэгчдэд таниулан сурталчлах, компанийн нэгдсэн сүлжээний тоноглол, GPS болон үйл ажиллагааны хамгаалалтыг хариуцан ажиллах, техник технологийг ашиглах зөвлөмж, зөвлөгөөгөөр хангаж, гарсан зөрчлийг бууруулах үнэлгээг… Continue reading Хяналтын алба

Санхүүгийн алба

Санхүүгийн алба нь 2006 оноос хойш бие даасан бүтэцтэйгээр тус байгууллагын хөгжлийн стратеги зорилтуудтай уялдуулан хөрөнгө нөөцийг төлөвлөх, хуримтлуулах, оновчтой хуваарилах, зарцуулах мөн цаг хугацаанд нь санхүүгийн болон бусад татварын тайлангуудыг үнэн зөв тайлагнаж ажиллаж байна. Тус албаны одоогийн бүтэц нь Санхүү албаны дарга, Ерөнхий нягтлан бодогч, Ахлах нягтлан бодогч, Шатах тослох материал, Сэлбэг хэрэгсэл,… Continue reading Санхүүгийн алба

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь хүний нөөцийн албаны дарга 1, хүний нөөцийн бүртгэлийн ажилтан 1, хүний нөөцийн ажилтан 4, хүний нөөцийн менежер 1, нийгмийн ажилтан 1, шашин соёл хариуцсан ажилтан 1, архив бичиг хэргийн ажилтан 1, бусад үйлчилгээний ажилтан нийт 29 ажилтны бүтэц зохион байгуулалтайгаар компанийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үйл ажиллагааны стратеги зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд… Continue reading Хүний нөөцийн алба

Захирлын зөвлөл