×

Эрхэм зорилго

Нийтийн тээврийн үйлчилгээг олон улсын өндөр жишигт хүргэж, салбарын тэргүүлэгч болоход оршино.

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны зорилт

1. Компанийн нийт ажилтны цалинг 2022 он 20-30% нэмэгдүүлэх 2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнээс насжилтаар хасагдах автобуснуудыг хасах 3. Парк шинэчлэлтээр шинээр автобус авч нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллуулах 4. Байгаль орчинд ээлтэй байгалийн хийн хөдөлгүүртэй автобуснуудыг үйлчилгээнд ажиллуулах 5. Засвар үйлчилгээнд орж засвар хийлгэх автобусны тоог 20% багасгах 6. Автобусны засвар үйлчилгээнд зарцуулж байгаа сэлбэг материалын… Continue reading Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны зорилт

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны бодлого

Зорчигчоо эрхэмлэсэн, үйлчилгээгээ дээдэлсэн, нийтийн тээврийн үйлчилгээний найдвартай ажиллагаа аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчинд ээлтэй эрэлтэд нийцсэн, тэгш хүртээмжтэй, ил тод, нээлттэй, олон улсын болон үндэсний стандартад нийцсэн нийтийн тээврийн үйлчилгээг иж бүрэн цогцоор нь хөгжүүлнэ.