×

ЭХНИЙ ШАТАНД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл 2. 3 үеийн намтар 3. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт 4. Жолооны үнэмлэх /хуулбар/ 5. Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, сертификат /хуулбарын хамт/ 6. Эрүүл мэндийн хуудас /Хавсралт №3 HD3/ 7. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт 8. Өмнө нь ажиллаж байсан албан газрын тодорхойлолт 9. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр 10. Сүүлийн 3… Continue reading ЭХНИЙ ШАТАНД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ: