×

КОМПАНИЙН ЗОРИЛГО

Бид, нийтийн тээврийн үйлчилгээний аюулгүй, тав тухтай байдлыг нэн тэргүүнд тавьж, Улаанбаатар хотын өнцөг булан бүрд
хүрч үйлчлүүлэгчдэдээ чанартай үйлчилгээг үзүүлэн компанийн үнэ цэнийг дээшлүүлж, Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулна.