×

Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг санаачилга

  1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж байгаа автобуснуудын хуучин дугуйг сэргээн засварлаж, шинээр дугуйн хээ наах иж бүрэн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжтэй дугуйн үйлдвэрийг тээврийн салбартаа анх удаа ашиглалтад оруулсан.
  2. Нийтийн тээврийн салбарт анх удаа өөрийн хөрөнгөөр 720 хүний суудалтай иж бүрэн Тээвэрчдийн спорт ордныг барьж ашиглалтад оруулсан.
  3. “Тэнүүн-Огоо 2-р авто баазын дуулан зогсоолд автобус угаах зориулалтын тоног төхөөрөмж, автобус угаасан усыг халаах, цэвэршүүлэх 9 ширхэг тунгаагуур, шүүлтүүр бүхий эко угаалгын системийг анх удаа монгол инженерийн зураглалаар шинээр барьж ашиглалтад оруулсан.
  4. Улаанбаатар хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд бүх салбар авто баазуудын барилга, байгууламж, дулаан зогсоолын гадна талыг шөнийн гэрэлтүүлгээр бүрэн хангасан.