×

2015 он

Швецари улсын Женев
хотноо зохион байгуулагдсан Олон
Улсын Зууны Шилдэг Чанар (CQE)-ын
шагнал гардуулах ёслолын Алтан
ангиллын шагналт хамт олон