×

2016 он

ХБНГУ-ын Берлин хотноо
зохион байгуулагдсан Олон Улсын
Шилдэг Чанар шагнал гардуулах
ёслолоор Алтан ангиллын шагнал