×

2007 он

НТҮ-д өдөрт 4 чиглэлд
45 гаралттай ажиллав,
• 38 автобусаар
паркийн хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэв.
• Автобус баазын зохион
байгуулалтаар ажиллав.
• 24 цагийн дуудлагын
засварын бригад
ажиллуулав.