×

2009 он

2-р бааз ашиглалтад
оров.
• Улсын төсвийн хөрөнгө
оруулалтаар DAEWOO
BS106 маркийн 50
ширхэг шинэ автобусыг
хүлээн авч нийтийн
тээврийн үйлчилгээнд
явуулж эхлэв.