×

2012 он

Засвар үйлчилгээний станц ашиглалтад оруулав. 140 хүний суудалтай сургалтын танхим, фитнес заал, оёдлын цех, номын сан, эмчилгээний өрөө ашиглалтад оруулав. Баазуудыг бүхэлд нь хянах камерын хяналтын системтэй болов.