×

2015 он

Тэнүүн-Огоо спорт клуб байгуулагдав. “Тэнүүн-Огоо 3-р бааз” ХХК-ийн оффисын барилгад өргөтгөл хийж,  700 хүний суудалтай иж бүрэн биеийн тамир спортын заалыг шинээр барьж ашиглалтад оруулав