×

2020 он

• Автобусны хуучин дугуйг
сэргээн засварлах
үйлдвэр байгуулав.
• Компанийн нийт
тээврийн хэрэгсэлд
байрлал тогтоогч GPS
төхөөрөмж болон
онлайн камерын
системийг бүрэн
суурилуулж дуусав.