×

2021 он

II бааз дээр оффисын
барилга, эко автобус
угаалгын газар, 20
автобусны дулаан
зогсоол барьж, хуучин
гараашийг сэргээн
засварлав.
• 55 автобусаар парк
шинэчлэлт хийв.
• Тэнүүн-Огоо 4-р бааз
ашиглалтад оров